School Staff

STAFF POSITION

Sr. No Name of faculty Designation
01 Sh. K.SRINIVASA RAO Principal
02 Smt. ANCY GEORGE Vice Principal
03 Sh.U.R.Kamble PGT Bio (contract)
04 Sh. DHAWALE ANKUSH KHIWARAJ PGT Geo
05 Sh. PRASAD NARAYANAN KANI PGT Maths
06 Sh. SAMBHAJI  SAYAJI GUNJAL PGT Phy
07 Sh. JOSEPH GEORGE TGT Eng
08 Smt. AWARI JAYSHRI NAMDEV TGT Marathi
09 Sh. DATTATREYA KASHINATH BHOSALE TGT Hindi
10 Sh. DENGALE  NANASAHEB KESHAVRAO TGT  S.ST
11 Smt. JADHAV  VIDYA  SURESH TGT Marathi
12 Sh. SUNIL D SATHE TGT Maths
13 Sh. ASHOK M. LIMAYE TGT Eng
14 Sh. NITIN KISAN KHUNTE TGT Hindi
15 Smt. NUTAN S SATHE TGT Maths
16 Smt. JIDNYASA SUHAS WAGHMARE TGT Science
17 Sh. DESHMUKH DHANANJAY  SHIVRAM SUPW Tr.
18 Sh.  NARAYANKAR UMAJI N. PET (M)
19 Sh. VASUDEV SITARAM KADAM Art Tr.
20 Sh. CINTRE VENKATA RAMANARAO Librarian
21 Smt. JOSHI JAYASHREE DIGAMBARRAO PET (F)
22 Sh. NISHIKANT.M.PATHAK Music Teacher
23 Sh. SUHAS.V.WAGHMARE PGT English
24 Sh. VILAS S SHAHAPURKAR PGT Hindi
25 Sh. SHARAD N PAWAR, PGT Chem. Contract
26 Sh. Awej Shaikh FCSA
27 Smt. ARCHANA AJIT GEORGE Staff Nurse
28 Sh. M.S.Lokhande O.S
29 Vacant UDC
30 Sh. GAVADE VIJAYKUMAR NINGAPPA Catering Asstt
31 Sh. HANAMSHET SHASHIKANT NARAYAN LDC
32 Sh. PATIL SANGRAM MARUTI LDC
33 Smt. SANKPAL  ANJALI  DADASO Store Keeper
34 Sh. RATHOD JAYENDRA KALAN Driver
35 Sh. MANDAVKAR MADHUKAR BABAJI Lab. Attdt.
36 Sh. SURVASE BALWANT VAIJANATH Cook
37 Sh. MUJAWAR JAVED MUMTAJ Mess Helper
38 Sh. GAWALI LAXMAN SHANKAR Mess Helper
39 Sh. FARAKATE MAHADEV GUNDU Chowkidar
40 Sh. LOHAR DEEPAK TUKARAM Chowkidar
41 Sh. PARIT VILAS GANAPATI CCS
42 Smt. KHOT  SHUBHADA CCS
43 Smt. SANJIVANI S IDATE Matron
44 Smt. SHOBHA.B.PAWAR Matron
45 Shri.Akshay Kamble PGT Chemistry (cont)

 

View detail Staff Position