Results of JNV Kolhapur

Toppers in Board Classes Class(X)

S N Name of the Student Year % age
1Seema B. Nare199885.00
2Muzammi A. Shaikh199986.80
3Ashwani V. Patil200089.40
4Jagannath B. Desai200189.60
5Satish S. Yemgekar200288.00
6Suresh A. Patil200391.20
7Tushar V. Patil200493.60
8Prinkya M. Karadge200592.60
9Anirudha E. Patil200693.40
10Toshif R. Mujawar200693.40
11Dhanshree P. Patil200794.40
12Shreyas S. Joshi200894.20
13Nitin Marge200993.60
14Omkar Mangore201096.60
15Akshay D Patil201195.00
16Ganesh Patil201294.40
17Shamali Kapoor201395.00
18Shubham G Patil201493.80
19Manaswita M Chougale201594.00
20Prathmesh Gandhwale Rushikesh Patil201694.60


Our Toppers in Class XII

S N Name of the Student Year % age
1Rupali V. Rathod200090.80
2Pranita D. Burande200189.00
3Sampada V. Patil200286.40
4Azaruddin A. Nulkar200384.20
5Sagar A. Kamble200490.40
6Pratik R. Patil200583.80
7Tushar V. Patil200688.60
8Vijay P. Patil200790.40
9Toshif R. Mujawar200890.80
10Jaydeep Patil200991.20
11 Shreyas Joshi201092.80
12Ravindra Gawade201184.89
13Krushna Rane201294.00
14Prathamesh Khadke201392.20
15Ritesh Anajekar201491.20
16Ashwini R More201592.60
17Rushikesh Patil201690.60

Site Navigation

 

Picture Gallery